Всесвітній День Бамбука

  • 0 Replies
  • 66 Views
Всесвітній День Бамбука
« on: May 01, 2024, 02:57:00 PM »
??????? ?????????? ? ????? ???? ??????? ???????? ????? ?????? ?????? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ????

????? ?????????? ??????????? ?? ?????? Rusjizn. ? ??? ?? ?????? ????? ????? ??????? ???? ????????? ? ???????? ?????, ??????? ? ???????????? ??????? ?????????? ?? ?????? ????, ????????? ? ??? ????? ???????.
? ??? ??? ?? ????? ?????.
????? ?? ?????????? ???????????? ?????? ????? ?????????????? ???????? ? ??? ?? ???????? ???????????? ?????? ?????? ???? ?? ?????????? ????? ??????.
?????? ?????????? ????? ???????? ?? ??????? ? ?? ??????? ????? ?? ?????? ???? ??????????.
?????????????? ? ?? ????? ???? ??? ??????.
? ?? µ? ??? ? ?? ?? »? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ±???…? ?? °? »?‚? µ??? ° 2024
? ???? ¶? ?? ? ? »? ? ??? °? ·??? µ?€? µ? ?? ?? µ ? ?? ° ?‚??? °? ?? ?? °?‚ ? ? ? ?? ???? °? ?? ?? µ 2024
? ?? µ? ??? ??? µ? ?? »? °? ??–???‚? °
? ?? µ? ??? ? ?? ?? ·? °? ?? ?? µ??? ° ?–? ??‚? µ??'?”???? 2024
?‡?‚? ? ? ?? ·? ?? °?‡? °? µ?‚ ? ???? °? ·? ?? ?? ?? ? ? ???? ?? ???? ? ° ? ? ? ???? °? ?? ???? »? °? ?? ?? ?
? ??–? ¶? ?? °??? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? µ? ??? ? “? °?????– ? ?? ??‚?‚? µ??? °
? ?? µ? ¶? ???? ?? °??? ?? ?? ??‹? ? ? ?? µ? ??? ?…? ?? »? ????‚??? ?? °
? ??–? ¶? ?? °??? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? µ? ??? ?€? ?? µ? ?? ?? ??— ? ?? °?€? ?? ?? ?? ?
? ?? µ? ??? ? ??–???‚? ° ????? ?? ?
? ?? µ? ??? ? ?? °? ???? ?? ?? ?? ?? ° 12 ? ?? ??‚??? ±????
? ?? µ? ??? ? ?? µ??? µ? ¶? ?? ?? °
? ?? µ? ??? ??? °? ???? ??„? ?? ???
?‚? °??? ??„?‹ ? ’? ?? ?? °?„? ?? ? ? ? ? ?? ???? °? ?? ?? µ ? ±? µ? · ? ?? ?? ?? ?? »? ?? µ? ?? ???
? ???? µ? ?? ???? ??‹? ? ? ?? µ? ??? ?????€? ?
?€?‚??? °?„ ? ·? ° ? ?? µ??? ?? ?? µ? ???? µ? ?? µ? ?? ????? ??? µ? ?? ????‚??? °??? ? ??? ? ?? ?
??? °? ??‹? ? ? ?? µ?€? µ? ??‹? ? ?‚? °??? ??„ ? ?? ?? ±? ?? »??? ?? ?? ? ??? ???? ·? ? ? ? ? ?? ???? °? ?? ?? µ 2024
? ?? ??—? ????‚? °?? ? ?? ·? ??–? ?? ?? ? ? ?? »?? ? ±? °?‚??? ??–? ?
? ?? µ? ??? ??? ?? ¶? ?? µ? ?? ??? ? ?? ?? ???? µ??? ?? ?? ?? ? ? ±? °? ?? ?? ?
? ?? µ? ??? ? ?? ???? ?? ?? ° ?‡? µ??? ?? ?? ?? ?? ?
? ?? µ? ??? ?—? ¶?– ? ?? ° ? ??–? ?? ???? ??‚? ?? ??? ? ?? ?? ??–?‚???–
? ?? µ? ??? ? ?? ???? ?? ?? ° ?‡? µ??? ?? °?????‹
? ?? ?? »? ? ? ?? µ? ??? ? ?? µ? ??‚??? ?? ° ?? 2024 ??? ???? ?–
? ?? ??‚? ?? ?? °??? ?–? ?? ??– ?„?–? »??? ?? ? ? ?? ° ??? µ? °? »??? ?? ??… ? ?? ?? ??–???…
international hummus day
? ?? µ? ??? hr ?? ??? ??–?‚?–
? ?? µ? ??? ???‹? ¶? ??… 2024
?‚? °??? ??„? ?? ?? ? ? ?? »? °? ? 4 ? ±? µ? ·? »?–? ??–?‚??
30 ? ?? ???? ±???? ? ?? µ? ??? ??? µ? ???? °
? ?? µ? ??? ? ±? µ? · ? ?? °? ??–??? ¶??
??? °? ???? ??„? ?? ? ? ?? ??‚? µ??? µ??? ??‹? µ ?„? °? ??‚?‹
??? µ? ·??? »???‚? °?‚?‹ ? ???? ?? ? ? ?? °??? ? 2024
??? ? ? °? ??‚? ?? ???? ?? °?‚? ? ?‚? °??? ??„ ? ?? ??—? ????‚? °?? ? ??–??? »?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? µ? ?? ???
? ?? ?? µ? ? ? ?? ° ? ¶? °?‚? ???
? ?? µ? ??? ? ?? °? »? »? ?? ???? °?„? ?? ?
? ?? °? ? ? ?? ?? ?? ?? »???‡? ??‚?? ?‚? °??? ??„ Kyivstar ??? °? ????€? µ ????? ?? ?? °
? ??–?‚? °? »??? ?? ° ? »? ????‚?–? ?? ?? ° ? · ????? ??–?…? ?? ?
? ?? µ? ??? ? ?? ????‚? ?? µ? ?? ?? °
? »? ??‚? µ??? µ?? ? “??? ?? ? ? ?? °??? ? 2024
? ?? ?? ?? ?? ° ? ?? °?‡? ?? ?? °? µ?‚???? ? ?? µ??? ±? ?? °?? ? ?? µ? ?? µ? »?? ? ? 2024 ? ?? ?? ???
?‚? °? ±? »? ???? ? ° ? ??‹? ?? »? °?‚ ? ?? ° ? ?? µ?‚? µ? ?-? ?? ?? ?? °? »? ?? ?? ?? ? ? ? 2024 ? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ???? °? ?? ?? µ
??? ???? ????‚? »? ?? ??– ? ?? ??– ? ?? »?? ? ?? ?????? ¶? µ? ?? ??? 2024
18 ? ¶? ?? ??‚? ??? ? ?? µ? ??? ? ¶?–? ?? ??‡? ?? ?? ? ?‰? °???‚??
? ???? µ??? ??–?‚? ??–? ? ? ?? µ? ??? ? ?? ???? ?? »? µ? ?
? ?? ?? ·? ???? °? ?? »??? µ? ? ?? ? ???? ?? ???? ? µ? ? 2024
? ?? µ? ??? ??? °? »? ° ? ? ??? ???? °? ?? ?? µ
? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ???? ? ?? ?? ?? µ??? ?? ? ? ?? ° 2024 ? ?? ?? ?
? ?? ? ??? ?? ?? »??? ?? ? ??? ????‚???‚ ? ?? µ??? ±?? 2024
??? ?? °?‡? ?? ?? ? ? ±? µ? ·? »?–? ? ? ?? ??—? ????‚? °??
? ?? ?? ?? ?? ° ? ?? µ? ??? ???‹? ¶? ??… ? »??? ?? µ? ?
?‚? °??? ??„ ? ›? °? ??„ ? · ? ±? µ? ·? »?–? ??–?‚? ?? ?? ? ?–? ??‚? µ??? ?? µ?‚? ?? ? 2024